Historická úpravna cínové rudy
Historická úpravna cínové rudy
V úpravně se vytěžená ruda nejprve rozmělnila na jemný prach. Tento drahocený koncentrát s obsahem cínu se pak pomocí strojního zařízení a různých úpravárenských mechanizmů, s využitím vody, dále propíral. Následně vznikl rudný koncentrát, který se v tavírnách roztavil na čistý cín. Tzv. "IV. prádlo", dříve nazývaná též "Naumannův mlýn", pochází pravděpodobně ze 16. století. Je posledním svědkem rozsáhlého systému přípravných úpravárenských prací v údolí Tiefenbachu mezi městy Altenberg a Geising.
V tomto údolí kdysi stálo až 19 těchto úpraven cínové rudy. Staré "IV. prádlo" patří dnes díky své historické hodnotě a rozsahu mezi jedinečné technické památky v Evropě.
Úpravárenský proces je dokumentován zdejší expozicí, která návštěvníkům prezentuje např. raznicový drtič na rozmělňování hlušiny jakož i další historické zařízení, s využitím vodní energie, které zde bylo aplikováno v průběhu mnoha staletí.
Dojmy z Hornického muzea v Altenbergu
© by Christina Schröder