Ukázková štola

Výstavba štoly na "Neubeschert-Glück-Stollen" byla zahájena v roce 1802. Tato štola vede téměř vodorovným směrem s orientací na Geisingberg a byla původně ražena k průzkumu hlubších partií cínového dolu, které se nacházely východně od "Pinky". Touto takřka padesátiletou báňskou činností se předpokládalo nalezení nových bohatých ložisek cínové rudy. Bohužel se však tato očekávání nesplnila. Objevená hlušina neměla takový obsah cínu, aby se těžba vyplatila. V roce 1849 byly proto dobývací práce v "Neubeschert-Glück-Stollen" zastaveny.

Pohled do prohlídkové štoly
Pracoviště v prohlídkové štole

Od roku 1971 je umožněna prohlídka 200 m dlouhé štoly veřejnosti. Podařilo se vybudovat expozici objasňující dobývání cínové rudy v průběhu pěti staletí, včetně ukázky důlní činnosti před uzavřením revíru v roce 1991. Návštěvníci mají možnost seznámit se např. s budováním chodeb pomocí ohně, těžbou hlušiny z tzv. "trychtýře" ("Pinky") i s nejmodernějšími dobývacími postupy - tzv. "Teilsohlenbruchbau".

© by Christina Schröder