Pinka v Altenbergu
Propadlina po dolování - pinka hraničí nepřehlédnutelně těsně s altenbergským městským uzemím. Se svými obrovskými rozměry, asi 400 metrovým průměrem a 150 metry hloubky náleží k nejpůsobivějším hornickým památkám oblasti. Při pěší turistice je z jinak veřejně nepřístupné vyhlídkové podesty na okraji pinky možný úchvatný pohled do její hloubky.
Pinka v Altenbergu
Cínová ruda se zde dobývala až do roku 1545 pouze ohněm. Jeskynní dobývky se nacházely v ložisku dosti nepravidelně; byly situovány především v místech s největším obsahem cínu, což je logické. Pozůstatky vyrubaných dobývacích prostor, které zůstaly opuštěny po těžbě, nemohly dlouhodobě odolávat tlaku nadloží. Tato skutečnost způsobila v roce 1545 zřícení prvních starých chodeb - tzv. "Weitungen".

V roce 1620 došlo k nejrozsáhlejšímu závalu, při kterém se vytvořil na povrchu lokality velký závalový trychtýř, který se hornickou mluvou nazývá "Pinka".

Dalším dobýváním významného altenbergského ložiska se tento "trychtýř" stále zvětšoval až k dnešním rozměrům jámy.

V putování je zahrnuta prohlídka "Pinky" ("trychtýře"),

Jižní stěna pinky s pozůstatky starých důlních děl, kolem 1953
Prachovna
odborný výklad ke všem objektům a exponátům na hornické naučné stezce a také prohlídka ukázkové štoly.

Délka prohlídky: 2 hodiny

© by Christina Schröder