Skanzen důlní techniky v plenéru
K přiblížení těžby a úpravárenských postupů při zpracování cínové rudy slouží expozice důlní techniky, která je prezentována návštěvníkům v plenéru.
Důlní dráha
spirálový třídič
Na prostranství před ústím štoly "Neubeschert-Glück-Stollen", v bezprostřední blízkosti staré úpravny, mají návštěvníci možnost prohlédnout si z blízka zajímavé důlní stroje, které byly používány především při práci v podzemí.
© by Christina Schröder