Altenberg
Hornické město Altenberg vděčí za svůj vznik dolování cínu. Ložisko tohoto kovu objevili hornící kolem roku 1440 na Staré Hoře (Altenbergu). Zdejší lokalita bývá označována jako největší ložisko cínové rudy ve střední Evropě. Nálezem rudy byla zahájena intenzivní hornická činnost, která přispěla k tomu, že již v roce 1451 získala rychle se rozrůstající báňská osada městské právo. K roku 1489 je město poprvé nazýváno jménem Altenberg.
© by Christina Schröder